Moderná stavebná spoločnosť

Inovácie zabudované do každého detailu

Spoločnosť V.H. Stav s.r.o. prináša na stavebný trh najmodernejšie stavebné technológie, prepojené so spoľahlivosťou v každom detaile, výkonnými zamestnancami s dlhoročnými skúsenosťami – vďaka týmto aspektom zabezpečujeme výsledky na svetovej úrovni.

Máte záujem o spoluprácu? Neváhajte nás kontaktovať

[contact-form-7 id="27" title="Kontaktný formulár"]
O spoločnosti

V.H. Stav spája pojem moderného stavebníctva s dlhoročnými skúsenosťami

Spoločnosť  vďaka kolektívu zamestnancov buduje na svojich komplexných stavebných službách, ktoré majú pevné základy v dlhoročných skúsenostiach v jednotlivých ponúkaných odboroch. Základnú podmienku predstavuje koncepcia spoločnosti založená na rôznych odvetviach, riadené odborníkmi s dlhoročnou praxou. Spoločnosť dbá na dodržiavanie environmentálnej politiky v najvyššej miere, ako aj na ochranu životného prostredia pri budovaní projektov. Rovnako jednou zo zásad je prechovávanie etických princípov v podnikaní, čím zdôrazňuje svoj moderný prístup na stavebnom trhu.

Komplexná stavebná činnosť najvyššej kvality

Realizácia stavieb

Špecializujeme sa na výstavbu pozemných stavieb všetkých druhov – či sa jedná o stavby bytovej a občianskej vybavenosti alebo priemyselné stavby, ako napríklad montované haly. Okrem toho máme dlhoročné skúsenosti s ekologickými a inžinierskymi stavbami a ich rekonštrukciami.

Inžinierska činnosť

Vypracujeme komplexné projekty spojené so stavebným cenárstvom, dôkladne a na mieru každého projektu individuálne. Pomáhame ohľadom celkového poradenstva, predinvestičnej prípravy, ale aj prípravné práce k realizácii stavieb, zabezpečenie stanovísk, súhlasov a vyjadrení z jednotlivých úradov k potrebnej dokumentácii.

Kovovýrova a drevovýroba

Zabezpečujeme vysoko kvalitné spracovanie kovov a dreva, okrem iného riešenia na mieru s detailným vypracovaním nákresov, výroba rôznych komponentov z oboch materiálov, ale aj hutnícke spracovanie a opracovanie kovov a dreva.

Environmentálne riešenia kanalizácii

Okrem výstavby inžinierskych sietí, sa venuje aj diagnostike a
čisteniu kanalizačných potrubí pomocou najmodernejších postupov, vďaka čomu prispievame k zlepšovaniu životného prostredia.

Technologické zariadenia

Dodávame montáž technológii pre čerpacie stanice a čistiarne odpadových vôd, ako aj dodávku a montáž technológie vodojemov pre priemyselné a verejné využitie. Vyrábame a montujeme podporné oceľové komponenty a potrubné rozvody k technológiam s nimi súvisiace.

Prenájom strojov

Ponúkame na krátkodobý a dlhodobý prenájom nákladné vozidlá a rôzne druhy mechanizačných strojov, ako napríklad pásové bagre, kolesové stroje a iné.